POLÍVKA Osvald,

24- 5. 1859 Emže u Lince (A) – 30. 4. 1931 Praha

Velice nadaný žák Josefa Zítka, který navrhoval stavby pozdního historismu, a to v různých stylových polohách, i secese. K jeho nejvýznamnějším pracím patří bezesporu Obecní dům v Praze.

S: Deutsche technische Hochschule Praha (Zítek 1879 - 1885)

A: A. Wolf

C: Itálie (1883, 1888, 1889 – 90)

T: Pražská městská spořitelna (s. A. Wiehl), Rytířská ul. čp. 536/, Praha (1890 – 95), Zemská (Živnostenská, banka), Na Příkopě čp. 858/II., Praha (1894 – 96), Palác pojišťovny Assicurazzioni generali (s. F. Ohmann), Václavské nám. čp. 832/II., Praha (1895 - 96), Palác Pražské městské pojišťovny, Staroměstské nám. čp. 932/I., Praha (1899 - 1909), Zámeček baronky Ringhofferové, Kartouzská ul. čp. 20, Praha – Smíchov (1900), Obchodní dům U Nováků, Vodičkova ul. čp. 699/II., Praha (1901 - 04), Obecní a reprezentační dům (s. A. Balšánek), nám. Republiky čp. 1090/I., Praha (1903 – 11), Vodárna, Nymburk (1904) Dům Topičova nakladatelství, Národní třída čp. 1010/I., Praha (1905 - 06), Pojišťovna Praha, Národní třída čp. 1011/I., Praha (1906 - 08), První česká vzájemná pojišťovna, Spálená ul. čp. 76/II. Praha (1907), Nová radnice hl. m. Prahy, Mariánské nám. čp. 2/I., Praha (1907 – 11), Rozšíření Zemské banky, Na Příkopě čp. 857/II., Praha (1908 – 10), Záložna, Žižkovo nám. čp. 139, 140, Hradec Králové (1911 - 13), Živnobanka, Prostějov (1912), Česká banka – Ligna (s. J. Sakař), Václavské nám. čp. 791/II., Praha (1914 – 16), Vila Václava Vacka, Teslov čp. 203-204, Jablonné nad Orlicí (1914 – 16), Úřednický dům filiálky Živnobanky, Sienkiewiczova ul. 4, Bratislava (1921), Československá obchodní banka, Hrnčířská čp. 69, Ústí nad Labem (1924 – 25), Obchodní dům, Nekázanka čp. 882/II., Praha (1926 – 29), Zemská banka, Gorkého 7, Bratislava (1927), Přístavba domu U Nováků, Vodičkova čp. 699/II., Praha (1927 – 29)

Lit.: Ksandr, K. (ed.): Architekt Josef Zítek – katalog díla, Praha 1996, s. 93. Siedl, D.: Polívkova cesta do Vlach, in: kroutvor, J. a kol: Cesta na Jih (katalog výstav), Praha 1999, s. 118 – 131. Vlček, P. (ed.): Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 513 - 514.

DOBRÉ VÍNO

Vinárna u Vinohradského divadla

Read More

OBĚDY PRAHA 2

Hotovky i minutky u Vinohradského divadla

Read More
Joomla Templates by Joomla51.com