na webových stránkách, spuštěných 27. března v 8:50, které se věnují architektonickému pavoukovi, jehož hlavním cílem je zmapovat vztah učitele a žáka (což je výstižnější formulace než profesora a studenta, a vyjadřuje často „hlubší“ vzájemné propojení) na školách architektury. Tato idea vzešla z diskusí, klidných i „méně“ klidných, s Petrem Rezkem a následně byla aplikována přímo na studentech. Přesněji řečeno pavouk se stal náplní přednášek na Fakultě architektury TUL v Liberci v školním roce 2005/2006 a v zimním semestru roku 2006.

Celou dobu ideoví tvůrci přemýšleli o nějaké formě zveřejnění pavouka širší odborné veřejnosti, až konečně došlo k vzniku těchto stránek. Návod k používání a orientaci v pavouku je uveden v levém sloupci, návštěvníci tohoto webu mají navíc k dispozici, vedle vlastních portrétů architektů, několik teoretických textů, z nichž některé vznikly přímo pro tento web, k možnému ideovému  usměrnění. Ale mohou si udělat názor jen z prostého sledování „pavoučích nohou“. Je možno parafrázovat větu jednoho z „rodičů“ pavouka: „Je velmi důležité znát pavouka, důležitější je však v něm být“.

Dne 8. listopadu 2022 nás navždy opustil jeden z duchovních otců pavouka - filozof a teoretik umění Petr Rezek.

Na přelomu roku vyšla publikace "123 ikon pražské moderní architektury", kterou vytvořil pavouk.

V lednu jsme si připomněli 120. výročí narození architekta Kurta Spielmanna.

Před 130 lety se narodil významný architekt Richard Neutra.

Petr Rezek

Zvláštní situaci zažil každý, kdo někam chodil, tedy kdo chodil do školy. Pokud se s někým seznamujete, dotyčný se Vás nejprve otáže, u koho jste studovali, u koho jste diplomovali a zda na škole je ještě ten, koho buď dotyčný pamatuje nebo na koho si vzpomíná, že tam byl. Je to magická situace, jména zakládají život, učitel je zárukou renomé, snad i Vaší existence.

Číst dále ...Pavouk

 Jaromír Krejcar

kotera jan portretik

Není tomu dávno, necelých 25 let, kdy jméno Jana Kotěry — jež později stalo se výmluvným heslem moderní architektury — vystupuje na forum českého umění, zprvu jako jméno vůdce mladé umělecké falangy, která s elanem vítězícího mládí kácí a rozbíjí zpuchřelé modly historisujícího akademismu, 

Číst dál: Jan Kotěra

V tomto oddílu budou uveřejňovány teoretické texty, týkající se pavouka a pavoučích sítí, napsané přímo pro tento web. Prvním příspěvkem je studie od Ondřeje Váši, který též působil v liberecké pavoučí líhni.

P5130006

Číst dál: Pavučiny teorií

Nejprve je nutno uvést co pavouk je a co není. Pavouk nemá v úmyslu suplovat dějiny architektury, ale jeho prvořadým úkolem je zmapovat vztahy učitelů a jejich žáků na architektonických školách a tedy následně jaký vliv měli nebo mohli mít tito učitelé na další a mladší generace a následovníky.
Jak je zřejmé ze slov L. Žáka, toto ovlivňování mohlo být i obousměrné a na některé, většinou vnímavější, učitele působily i tvorba a názory nadaných žáků.

Číst dál: Jak na pavouka?

Co o sobě řekli, co o sobě napsali
     "Proboha, kam to ta naše škola spěje, to je katastrofa!"                                         Fanta o projektu V. Karfíka                                                                         „Náš pán, jak jsme mu říkali, byl mužem uhlazeného chování i zevnějšku, vysoké postavy, hladce načesaný, s uhrančivým a inteligentním pohledem. Kouřil doutníky a chodíval – jako elegán – s holí, ale vždy vzpřímený.

Číst dál: Mistři o žácích, žáci o mistrech

Původní verze pavouka

Toto je původní verze pavouka, která obsahuje drobné chybičky, ale její základní  struktura je stále platná. V současnosti je pavouk nejen stále rozšiřován, a to jak o další školy, tak pochopitelně i o další studenty, ale i permenentně upřesňován.

Číst dál: PRA-PAVOUK

PARTNER

Stochl Engineering & Consulting

Read More
Joomla Templates by Joomla51.com