MÍSTECKÝ Josef

6. 7. 1891 Valašské Meziříčí - 6. 3. 1957 Valašské Meziříčí

Plečnikův a Kotěrův žák, který pedagogicky působil a tvořil ve Valašském Meziříčí. Jeho školením prošlo mnoho významných žáků, kteří patřili k tzv. valašskému okruhu architektů.

S: SPSŠ Valašské Meziříčí (Pelant 1908 – 12), VŠUP (Plečnik 1915 – 1918), AVU (Kotěra 1918 - 21)

A: A. Gruber, J. Stibral, A. Pfeiffer, F. Vahala, L. Machoň

T: Dům Antonína Baslera, Fügnerova čp. 492, Valšské Meziříčí (1923), Dům s provozovnou malíře pokojů Josefa Hofmana, Sokolská čp. 540, Valašské Meziříčí (1924), Dům Oldřicha Zemana, Králova ul. čp. 512, Valašské Meziříčí (1924), Dům s obchodem pro Apolonii Blahutovou, Sokolská čp. 563, Valašské Meziříčí (1926). Vlastní dům Josefa Místeckého, Králova čp. 592, Valašské Meziříčí (1926 – 27), Vlastní rodinný dům Josefa Místeckého, Poličná čp. 150, Valašské Meziříčí (1936), Památní obětí (s. J. Hlaváč), Helfštýn (1948), Tělocvična Tělovýchovné jednoty Spartak, Jablůnka čp. 187 (1955 – 57)

P: 1921 – 1950 SPSŠ Valašské Meziříčí

Lit.: Šlapeta, V. (ed.): Jan Kotěra 1871 – 1923 Zakladatel moderní české architektury, Praha 2001, s. 403. Vlček, P. (ed.): Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 430.

Žáci Josefa Místeckého

SPSŠ Valašské Meziříčí  

(1921 – 1950)

HILSKÝ Václav

KOŽELKA Karel

PLESNÍK Zdeněk

PODZEMNÝ Richard Ferdinand

ŠINDLER Jaroslav

TENZER Antonín

VRÁTNÍK Ladislav

DOBRÉ VÍNO

Vinárna u Vinohradského divadla

Read More

OBĚDY PRAHA 2

Hotovky i minutky u Vinohradského divadla

Read More
Joomla Templates by Joomla51.com