KUBIČEK Alois

  • Vytisknout

KUBIČEK Alois

27. 5. 1887 Týniště nad Orlicí – 8. 1. 1970 Praha

Žák J Schulze, který se významně věnoval historii architektury a památkové péči. V těchto oblastech též často publikoval, např. napsal monografii J. Zítka nebo spolu s D. Líbalem pojednání o Strahovském klášteru .

S: ČVUT (Schulz 1906 – 12)

T: Hornický dům – Palác Elektra, Umělecká čp. 305, Ostrava (1923 - 26), Hornická kolonie, Hlučín, Hornická kolonie, Záluží u Mostu (1924)

Lit.: Kozák, B.: K osmdesátinám Aloise Kubička, in: Architektura ČSSR 4, Praha 1967, s. 218 – 219. Noll, J. (ed.): Josef Schulz 1840 – 1917, Praha 1992, s. 30. Vlček, P. (ed.): Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 348.