DRÁPALOVÁ Olga

  • Vytisknout
 
DRÁPALOVÁ Olga
 
16. 2. 1937 - 1997 
 
Absolventka brněnské techniky, která pracovala ve Stavoprojektu, poté jako vedoucí oddělení výstavnictví Střední uměleckoprůmyslové školy v Brně, a později v ateliéru AADD, který založila s Jaroslavem Drápalem.
 
S: VUT (1961)
 
T: Módní oděvní dům Vkus (s. A. Krejza, K. Žák, M. Kramoliš, F. Sláma), Brno (1962 – 66)
Motel Hybe (s. A. Krejza, M. Kramoliš), Hybe (1965 – 66)
Urbanistické řešení náměstí Curierových (s. J. Gřegorčík, F. Antl), Brno (1965 – 70)
Nájemní dům (s. J. Drápal), Pellicova čp. 113, Brno (1968)
Telekomunikační budova, Kroměříž (1971)
Rodinný dům Františka Víznera (s. J. Drápal), Sychrova čp. 42, Žďár nad Sázavou (1976 – 79)
Sídliště Brno-Slatina (s. J. Drápal), Brno (1977 – 80)
Obchodní dům Dargov (s. F. Antl), Košice (1980 – 87)
Obchodní dům (s. J. Drápal), Nám. Míru, Tišnov (1982 – 83)
 
Lit.: Vrabelová, R. (ed.): Architektura 60. a 70. let 20. století v České republice. Praha 2020, s. 553.