REINER Jan

  • Vytisknout
 
REINER Jan
 
18. 12. 1909 – 11. 5. 2010 St. Petersburg (USA)
 
Mendlův žák, který praktikoval u Le Corbusiera a poté pracoval v Norsku. Roku 1937 přesídlil do Spojených státech amerických, kde studoval na Harvard Graduate School of Design. vyučoval na Novém Bauhausu v Chicagu i dalších amerických školách a také v Etiopii.
 
S: ČVUT (Mendl 1927 - 32), Harvard University (Gropius 1938)
 
A: Le Corbusier 1933 – 35, O. Bang 1935, W. Wurster, Clark & Lloyd
 
T: Vlastní dům, St. Petersburg (1961)
 
P: 1938 – 1940 Illinois Institute of Technology, Cambridge Center for Adult Education, University of South Florida, 1966 – 1969 Addis Ababa University
 
Lit.: Hrabová, M.: Mýtus a realita: čeští asistenti Le Corbusiera 1924–1937 (disertační práce), Praha 2016, s. 179-191.