RÁKOSNÍK Boris

  • Vytisknout
 
RÁKOSNÍK Boris
 
1937 – 2001
 
Absolvent Českého vysokého učení technického, který pracoval v Krajském projektovém ústavu v ateliéru Vratislava Růžičky a také jako hlavní inženýr města Beroun. Pedagogicky působil na Katedře architektury Fakulty stavební ČVUT.
 
S: ČVUT
 
T: Urologická klinika (s. V. Růžička), Ke Karlovu čp. 459/II., Praha – Nové Město (1971 - 76)
Výstavní pavilon (s. V. Mošna, V. Růžička), Sibiřské nám. čp. 1054/XIX., Praha – Bubeneč (1972 – 75)
 
P: 1991 – ČVUT
 
Lit.: Svoboda, J. E. – Noll, J. – Skala, V.: Praha 1945 – 2003, Kapitoly z poválečné a současné architektury, Praha 2006, s. 61, 205. Vrabelová, R. (ed.): Architektura 60. a 70. let 20. století v České republice. Praha 2020, s. 580.