KNOR Josef

  • Vytisknout
 
KNOR Josef
 
1836 Praha – (?)
 
Wiesenfeldův žák, který se stal stavitelem dle výnosu c. a k. místodržitelství ze dne 28. března 1868 a na základě výměru magistrátu z 2. dubna téhož roku. Život a dílo Josefa Knora, uváděného též jako Knorr, nejsou dostatečně zmapovány.
 
S: ČVUT (Wiesenfeld 1857 - 58) 
 
Lit.: Vlček, P. (ed.): Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 315.