BENDELMAYER Bedřich

  • Vytisknout

 

BENDELMAYER Bedřich

8. 4. 1871 Praha – 20. 4. 1932 Praha
 
Žák a později spolupracovník Friedricha Ohmanna. Podílel se na návrzích nejranějších secesních staveb v Čechách, na kterých spolupracoval se svým učitelem a také s Aloisem Dryákem, později s Quidem Bělským a Emilem Weichertem. Stylově přešel od historismu přes secesi k modernímu klasicismu.
 
S: VŠUP (Ohmann)
 
A: F. Ohmann, Q. Bělský
 
T: Činžovní dům Viktora Weinhengsta (s. R. Němec), Eliščino nábř. 310, Hradec Králové (1895 – 99)
Nájemní dům Belvedere (s. R. Němec), Kamenická čp. čp. 675/VII., Praha – Holešovice (1897 – 99)
Hotel Central (s. F. Ohmann, A. Dryák), Hybernská čp. 1001/II., Praha – Nové město (1898 - 1901)
Nájemní a obchodní dům, U Prašné brány čp. 1078, 1079/I., Praha – Staré Město (1903 – 04)
Hotel Arcivévoda Štěpán (Evropa), Václavské nám. čp. 826/II., Praha – Nové Město (1904 - 05)
Dům U první reduty, Pařížská, Břehová čp. 203/V., Praha – Josefov (1905 – 06)
Nájemní dům, Kaprova čp. 52/I., Praha – Staré Město (1906 - 10)
Nájemní domy, Valentinská čp. 20, 22/V., Praha – Josefov (1908 – 09)
Obchodní a nájemní dům, Ve Smečkách čp. 598/II., Praha – Nové Město (1908 – 13)
Nájemní dům, V háji čp. 1069/VII., Praha – Holešovice (1910)
Dům Hvězda (Melantrich), Václavské nám. čp. 793/II., Praha – Nové Město (1910 – 13) 
Obchodní a nájemní dům, Anglická ul. čp. 390/XII., Praha – Vinohrady (1911)
Přestavba budovy spořitelny královského města Plzně, Františkánská čp. 356, Plzeň (1914 – 15)
Gymnázium Vítězslava Nováka, Husova čp. 333, Jindřichův Hradec (1920 – 23)
Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín (1922 – 24)
Rodinný dům, Bubenečská čp. 606/XIX., Praha – Bubeneč (1923 – 24)
Radnice, Osijek (HR) (1923 – 24)
Budova krajského soudu, Dukelská 138, Klatovy (1925 – 28)
Vrchní zemský soud, Náměstí Hrdinů čp. 1300/XIV., Praha – Nusle (1926 – 30)
Městské lázně, Denisovo nábřeží čp. 1217, Plzeň (1926 – 32)
Česká průmyslová banka, Na Příkopě čp. 854/II., Praha – Nové Město (1927 - 33)
Obytný dům, Stavitelská čp. 1100/XIX., Praha – Dejvice (1927 – 28)
Budova krajského soudu, Všehrdovo nám. 45, Chrudim (1928 – 30) 
 
Lit.: Lukeš, Z.: Praha moderní III, Velký průvodce po architektuře 1900 – 1950, Pravý břeh Vltavy, Praha 2014, s. 287. Vlček, P. (ed.): Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 55-56.(R)