ZANTH Ludwig von

  • Vytisknout
 
ZANTH Ludwig von
 
6. 8. 1796 Vratislav - 7. 10 1857 Stuttgart 
 
Významný německý architekt, teoretik a malíř, celým jménem Karl Ludwig Wilhelm Zanth. Studoval mj. na Lycée Bonaparte v Paříži, dnešním Lycée Condorcet. Působil ve Württembersku, kde navrhoval vily i divadelní stavby ve stylu pozdního klasicismu, romantismu, resp. orientalismu a raného historismu. Sepsal též spolu s Jacquem Ignacem Hittorffem několik prací o sicilském stavitelství, přičemž se také věnoval barevnosti starověké architektury.
 
S: Lycée Condorcet (1813)
 
A: F. Fischer
 
C: Francie (1813, 1820 - 22, 1824 - 27), Itálie (1822 – 24)
 
T: Obytný dům Adolfa Goppelta, Heilbronn (1835 – 36)
Zámeček (Berkheimer Schlössle), Stuttgart – Weilimdorf (1836 – 37, zbořeno)
Vila Wilhelma von Taubenheim, Stuttgart - Degerloch (1837)
Divadlo (Wilhelma-Theater), Stuttgart - Bad Cannstatt (1838 – 40)
Zahradní dům se skleníkem, Stuttgart - Bad Cannstatt (1842 – 46, obnoveno)
 
Lit.: Kruft, H. W.: Dejiny teórie architektúry, Bratislava 1993, s. 306. Nagler. G. K. (Bearb.): Zanth, Ludwig von. In: Neues allgemeines Künstler-Lexicon, Band 22. München 1852, S. 221–222. Roeder, A. - Wenger, M. u. a.: Karl Ludwig von Zanth. Der Erbauer der Wilhelma in seiner Zeit. Begleitbuch zur Ausstellung im Haus der Heimat, Stuttgart 2012. Scholze, F.: Karl Ludwig Wilhelm von Zanth und die Wilhelma. Eine kurze Einführung zum 200. Geburtstag des Architekten. Stuttgart 1996.