KOVAŘOVIC Bedřich

  • Vytisknout
 
KOVAŘOVIC Bedřich
 
5. 3. 1857 Praha - 24. 11. 1940 Praha
 
Český stavitel, který studoval u Josefa Zítka na pražské německé technice a jako mimořádný posluchač na české technice. Podílel se i na vlastní kubistické vile, kterou navrhl Josef Chochol.
 
S: Deutsche Technische Hochschule Prag (Zítek), ČVUT (1874 – 77) 
 
T: Nájemní dům, Na Libušince čp. 128/VI., Praha - Vyšehrad (1896 – 97)
Kovařovicova vila (s. J. Chochol), Libušina čp. 49/VI., Praha – Vyšehrad (1912 – 13)
 
Lit.: Vlček, P. (ed.): Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 330-331.