BALŠÁNEK Antonín

  • Vytisknout

BALŠÁNEK Antonín
 
5. 6. 1865 Český Brod – 22. 2. 1921 Praha
 
Přední protagonista pozdního historismu a secese, který studoval na pražské i vídeňské technice a malířství na Akademii. K nejproslulejším stavbám patří Obecní dům v Praze, navržený společně s Osvaldem Polívkou. Balšánek byl spřízněn s významnou podnikatelskou rodinou Zátků. Pedagogicky působil na své alma mater.
 
S: ČVUT (Schulz 1882 – 84), TU Wien (1884 – 85), AVU (Lhota 1885 – 87) 
 
C: Itálie, Německo
 
T: Vlastní dům „U českých patronů“, Újezd čp. 596/III., Praha – Malá Strana (1895)
Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí čp. 1554/ll, Praha – Nové Město (1895 – 98)
Most císaře Františka I. (s. J. Soukup), Praha (1898 - 1901)
Městské divadlo, Plzeň (1898 - 1902)
Obecní a reprezentační dům (s. O. Polívka), nám. Republiky čp. 1090/I., Praha – Staré Město (1903 – 11)
Vila J. Sehnoutky, Černožice (1905 - 06)
Městské divadlo, Pardubice (1906 - 09)
Architektonické řešení pomníku Karla Hynka Máchy, Petřínské sady, Praha (1909 – 11)
Vršovická záložna (s. J. Bertl), Moskevská čp. 67/XIII., Praha – Vršovice (1911 - 13)
Podlipanské muzeum, Český Brod (1914, 1927 – 31)
 
P: ČVUT 1888 - 1921
 
Lit.: Noll, J. (ed.): Josef Schulz 1840 – 1917, Praha 1992, s. 28. Vlček, P. (ed.): Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 38.