ROSENTHAL Hans Werner

  • Vytisknout
 
ROSENTHAL Hans Werner
 
27. 5. 1907 Düsseldorf – (?)
 
Poelzigův žák, který roku 1934 emigroval do Palestiny a poté přesídlil do Velké Británie. Pedagogicky působil na londýnské College of Arts University umění a na polytechnickém institutu.
 
S: TU Berlin (Poelzig 1927 - 32)
 
P: - 1957 UAL, 1957 – 1975 University of Westminster
 
Lit.: Charlotte Benton, Ch.: A Different World. Emigré Architects in Britain, 1928-1958, London 1995. S. 205.