HILD János

  • Vytisknout
 
HILD János
 
1760 Zálezly - 11. 3. 1811 Budapešť 
 
Maďarský stavitel, zvaný též Johann, který pocházel z jihočeských Zálezel a roku 1789 se přestěhoval z Vídně do Budapešti. Realizoval převážně stavby dle návrhů jiných architektů, ale jeho syn József patřil k nejvýznamnějším představitelům klasicismu v Uhrách. 
 
T: Nová budova (s. I. Canevale), Budapešť (1786 – 1814)
 
Lit.: Budapest lexikon I. (A–K). Főszerk. Berza László. 2., bőv. kiad. Budapest 1993, s. 555 – 556. Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL). Band 2, Wien 1959, S. 315.